Kérdése, kérése van? Keressen minket! 
Telefonszám: +36-1-229-2611 
Hívható: H és Sze 8:00-18:00, K és Cs 8:00-16:00, P 8:00-14:00

FOGLALJON ONLINE IDŐPONTOT!

Szociális Ellátási Csoport
Anyakönyvi Hivatal
Anyakönyvi Hivatal
Házassági szándék bejelentése
Kiválasztás, tovább az időpontokra
Vagyongazdálkodási Iroda
Bérlakásokkal kapcsolatos ügyek
Kiválasztás, tovább az időpontokra
Adóügyi Iroda
Az ügyfél felszólítást (hiánypótlást) kapott vagy önkéntes teljesítés alapján nyújt be magánszemélyek kommunális adója, építményadó, telekadó adónemben adatbejelentést (adóbevallást).
Kiválasztás, tovább az időpontokra
Szociális Ellátási Csoport / Hagyatéki ügyek
Adóügyi Iroda
Az ügyfél hivatalból kapott adóhatósági adómegállapító határozatot vagy adóellenőrzési iratot (építményadó, telekadó vagy kommunális adó adónemben) és ezzel kapcsolatban szeretne ügyet intézni.
Kiválasztás, tovább az időpontokra
Főépítészi és Műszaki Iroda
Tájékoztatás kérés a Főépítészi Iroda feladatkörébe tartozó ügykörökben
Kiválasztás, tovább az időpontokra
Anyakönyvi Hivatal
Házassági név módosítása
Kiválasztás, tovább az időpontokra
Általános Igazgatási Csoport
Birtokvédelem, Közösségellenes ügyek
Kiválasztás, tovább az időpontokra
Anyakönyvi Hivatal
Névváltoztatás (születési családi, vagy utónév változtatása)
Kiválasztás, tovább az időpontokra
Általános Igazgatási Csoport
Állatvédelem / növényvédelem
Kiválasztás, tovább az időpontokra
Általános Igazgatási Csoport
Címrendezés, címigazolás
Kiválasztás, tovább az időpontokra
Gazdasági Iroda
SZÁMLÁZÁSI ÜGYINTÉZÉS, FOLYÓSZÁMLA EGYEZTETÉS Bérlakással kapcsolatban
Kiválasztás, tovább az időpontokra
Vagyongazdálkodási Iroda
Nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel kapcsolatos ügyek (üzlethelyiség, pincebérlet)
Kiválasztás, tovább az időpontokra
Anyakönyvi Hivatal
Apai elismerő nyilatkozat (születendő gyermekre)
Kiválasztás, tovább az időpontokra
Általános Igazgatási Csoport
Közterület-foglalás engedélyezése
Kiválasztás, tovább az időpontokra
Adóügyi Iroda
Adóügyi Iroda
Adó- és értékbizonyítvány iránti kérelem
Kiválasztás, tovább az időpontokra
Adóügyi Iroda
Adóigazolás iránti kérelem
Kiválasztás, tovább az időpontokra
Általános Igazgatási Csoport
Ipar, Kereskedelem, Szállás, Piacok/vásárok
Kiválasztás, tovább az időpontokra
Közterület-felügyeleti Csoport
Szabálysértési ügyek
Kiválasztás, tovább az időpontokra
Vagyongazdálkodási Iroda
Ingatlanértékesítés előkészítése, tulajdonviszonyok rendezése, földterületek bérbeadása, ingatlanfejlesztések
Kiválasztás, tovább az időpontokra
Adóügyi Iroda
Adóügyi Iroda
Számlarendezéssel, végrehajtással kapcsolatos ügyintézés
Kiválasztás, tovább az időpontokra
Általános Igazgatási Csoport
Fásszárú növények védelme, fakivágás engedélyezése Levegőszennyezés, Zaj- és rezgésvédelem Egyéb ügyek
Kiválasztás, tovább az időpontokra
Városfejlesztési- és Üzemeltetési Iroda
Felszíni vízelvezetési munkák (szegély és szikkasztóárok építése), az ivóvíz - és csatornahálózat bővítése, földútjavítások, térkőburkolatú járdafelújítás, szikkasztók, átereszek tisztítása, Tulajdonosi, közútkezel...
Kiválasztás, tovább az időpontokra
Szociális Ellátási Csoport / Hagyatéki ügyek
Irat átadás-átvétel ügyintézés nélkül
Kiválasztás, tovább az időpontokra
Adóügyi Iroda
Fizetési könnyítés (adómérséklés, részletfizetés, fizetési könnyítés iránti kérelem)
Kiválasztás, tovább az időpontokra
Vagyongazdálkodási Iroda
Társasházakkal, közművekkel kapcsolatos ügyintézés
Kiválasztás, tovább az időpontokra
Városfejlesztési- és Üzemeltetési Iroda
Aszfaltburkolatú utak javítása (kátyúzás), járdák, aszfaltburkolatú járdák javítása, útellenőri feladatok ellátása, közlépcsők felújítása és javítása,
Kiválasztás, tovább az időpontokra
Városfejlesztési- és Üzemeltetési Iroda
kertészeti ügyek: közterületi fák növényvédelme, fákkal, fasorokkal kapcsolatos munkák, játszóterek karbantartása, játszóeszközök pótlása
Kiválasztás, tovább az időpontokra
Közigazgatás-fejlesztési és Szervezési Iroda
Talált tárgyak leadása, átvétele
Kiválasztás, tovább az időpontokra
Városfejlesztési- és Üzemeltetési Iroda
Anyakönyvi Hivatal
Apai elismerő nyilatkozat (megszületett gyermekre)
Kiválasztás, tovább az időpontokra
Közterület-felügyeleti Csoport
Gépjármű elszállítással kapcsolatos ügyek
Kiválasztás, tovább az időpontokra
Közigazgatás-fejlesztési és Szervezési Iroda
Szociális Ellátási Csoport
Irat átadás-átvétel ügyintézés nélkül
Kiválasztás, tovább az időpontokra
Városfejlesztési- és Üzemeltetési Iroda
Behajtási engedély kiadása forgalom csillapított övezetbe; lakóingatlanok energetikai felújítás támogatás pályázat
Kiválasztás, tovább az időpontokra
Gazdasági Iroda
Bírság (kivétel: adóbírság) befizetéssel kapcsolatos egyeztetés
Kiválasztás, tovább az időpontokra
Humánszolgáltatási Iroda
Feladat-ellátási megállapodással kapcsolatos ügyek
Kiválasztás, tovább az időpontokra
Szociális Ellátási Csoport
Városfejlesztési- és Üzemeltetési Iroda
Közvilágítással kapcsolatos ügyintézés (új közvilágítás kiépítésének igényei, hibabejelentések)
Kiválasztás, tovább az időpontokra
Vagyongazdálkodási Iroda
Önkormányzati garázsok hasznosítása, kintlévőség-kezelés, Budafoki Szomszédok Piaca hasznosítása
Kiválasztás, tovább az időpontokra
Gazdasági Iroda
Önkormányzattal szemben fennálló tartozás igazolása (kivétel: adótartozás) iránti kérelem
Kiválasztás, tovább az időpontokra
Jogi Tanácsadás
Társasházi ügyekben jegyzői törvényességi felügyeleti eljárással kapcsolatos jogi tanácsadás
Kiválasztás, tovább az időpontokra
Jegyzői Kabinet
Zöld és klímavédelem témakörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos ügyintézés
Kiválasztás, tovább az időpontokra
Szociális Ellátási Csoport
Családvédelmi koordináció
Kiválasztás, tovább az időpontokra
Gazdasági Iroda
FOLYÓSZÁMLA EGYEZTETÉS Közterület-használati díj, Útkezelői hozzájárulás befizetésével kapcsolatos ügyintézés
Kiválasztás, tovább az időpontokra
Gazdasági Iroda
FOLYÓSZÁMLA EGYEZTETÉS Lakás, nem lakás törlesztőrészlet fizetésével kapcsolatos ügyintézés
Kiválasztás, tovább az időpontokra
Gazdasági Iroda
FOLYÓSZÁMLA EGYEZTETÉS Támogatások (Csatorna rákötési támogatás, Ingatlanok energia megtakarítási támogatása) törlesztőrészletével, befizetésével kapcsolatos ügyintézés
Kiválasztás, tovább az időpontokra
Városfejlesztési- és Üzemeltetési Iroda
Hagyományos építésű lakóingatlanok energiamegtakarítást eredményező felújításához támogatás nyújtása
Kiválasztás, tovább az időpontokra
Általános Igazgatási Csoport
Irat átadás-átvétel ügyintézés nélkül
Kiválasztás, tovább az időpontokra
Közterület-felügyeleti Csoport
Irat átadás-átvétel ügyintézés nélkül
Kiválasztás, tovább az időpontokra
Ügyfélszolgálat
Irat átadás-átvétel ügyintézés nélkül
Kiválasztás, tovább az időpontokra
Gazdasági Iroda
Önkormányzati lakás, nem lakás jelzálogjog törlésével kapcsolatos ügyintézés
Kiválasztás, tovább az időpontokra
Gazdasági Iroda
SZÁMLÁZÁSI ÜGYINTÉZÉS, FOLYÓSZÁMLA EGYEZTETÉS Ingatlan értékesítéssel kapcsolatban
Kiválasztás, tovább az időpontokra
Gazdasági Iroda
SZÁMLÁZÁSI ÜGYINTÉZÉS, FOLYÓSZÁMLA EGYEZTETÉS Nem lakás célú helyiség (Promontor Udvar Üzletház üzletei, egyéb üzlethelyiségek, garázs, pince) bérléssel kapcsolatban
Kiválasztás, tovább az időpontokra
Gazdasági Iroda
SZÁMLÁZÁSI ÜGYINTÉZÉS, FOLYÓSZÁMLA EGYEZTETÉS Piac, telek, orvosi rendelő, területbérléssel és a sportpályákkal kapcsolatban
Kiválasztás, tovább az időpontokra
Városfejlesztési- és Üzemeltetési Iroda
Társadalmi munkában történő járdaépítéshez anyag biztosítása
Kiválasztás, tovább az időpontokra
Közigazgatás-fejlesztési és Szervezési Iroda
Termőfölddel kapcsolatos közigazgatási eljárás
Kiválasztás, tovább az időpontokra
Városfejlesztési- és Üzemeltetési Iroda
Útépítési beruházások, útfelújítások, forgalomtechnikával, forgalomcsillapítással, tömegközlekedéssel kapcsolatos ügyek
Kiválasztás, tovább az időpontokra