Kérdése, kérése van? Keressen minket!
Telefonszám: +36-1-229-2611
Hívható: H-Cs 8:00-16:00, P 8:00-14:00

Kérdése, kérése van? Keressen minket!
Telefonszám munkaidőben: +36-1-229-2611
Hívható: H-Cs 8:00-16:00, P 8:00-14:00

Online időpontfoglalás

Foglaláshoz jó tudni:

Fontos számunkra, hogy minden kerületben élőt biztonságban tudhassunk. A találkozások csökkentése és a sorban állás elkerülése érdekében kérjük foglaljon online időpontot!

hivatal ügy megnevezése, leírása kiválaszt
Adóügyi Iroda Magánszemélyek kommunális adója, építményadó, telekadó adatbejelentés benyújtása
Adóügyi Iroda Talajterhelési díj
Adóügyi Iroda Adóigazolás iránti kérelem
Adóügyi Iroda Túlfizetés rendezése
Adóügyi Iroda Fizetési könnyítés (adómérséklés, részletfizetés, fizetési könnyítés iránti kérelem)
Adóügyi Iroda Jogorvoslat
Adóügyi Iroda Adó- és értékbizonyítvány iránti kérelem
Adóügyi Iroda Számlarendezéssel, végrehajtással kapcsolatos ügyintézés
Általános Igazgatási Csoport Címrendezés, címigazolás
Általános Igazgatási Csoport Birtokvédelem, Közösségellenes ügyek
Általános Igazgatási Csoport Közterület foglalás engedélyezése
Általános Igazgatási Csoport Ipar, Kereskedelem, Szállás, Piacok/vásárok
Általános Igazgatási Csoport Állatvédelem / növényvédelem
Általános Igazgatási Csoport Fás szárú növények védelme, fakivágás engedélyezése Levegőszennyezés, Zaj- és rezgésvédelem Egyéb ügyek
Anyakönyvi Hivatal Anyakönyvi eljárás
Főépítészi és Műszaki Iroda Tájékoztatás a településképi bejelentési eljárással kapcsolatban. Tájékoztatás kérés telekalakítási kérdésekről, lehetőségekről.
Főépítészi és Műszaki Iroda Tájékoztatás a településképi véleményezési eljárás, kötelező főépítész konzultáció eljárási rendjéről. Helyi Építészeti Nívódíjjal kapcsolatos ügyek.
Főépítészi és Műszaki Iroda Tájékoztatás kérés kerületi építési szabályzat készítésével és tartalmával kapcsolatban, beépítési előírásokról, partnerségi egyeztetés. Tájékoztatás kérés településképi rendelettel, arculati kézikönyvvel kapcsolatban. Kerületfejlesztési koncepcióval, Integrált Településfejlesztési Stratégiával kapcsolatos érdeklődés.
Főépítészi és Műszaki Iroda "Zöld Irodával" kapcsolatos ügyintézés. Tájépítészettel kapcsolatos ügyek.
Gazdasági Iroda Bérlakással kapcsolatos számlázási ügyintézés / folyószámla egyeztetés
Gazdasági Iroda Nem lakás célú helyiség (Promontor Udvar Üzletház üzletei, egyéb üzlethelyiségek, garázs, pince) bérléssel kapcsolatos számlázási ügyintézés / folyószámla egyeztetés
Gazdasági Iroda Piac, telek, orvosi rendelő, területbérléssel és a sportpályákkal kapcsolatos számlázási ügyintézés / folyószámla egyeztetés
Gazdasági Iroda Támogatások (Csatorna rákötési támogatás, Ingatlanok energia megtakarítási támogatása) törlesztőrészletével, befizetésével kapcsolatos folyószámla egyeztetés / ügyintézés
Gazdasági Iroda Közterület-használati díj, Útkezelői hozzájárulás befizetéssel kapcsolatos folyószámla egyeztetés
Gazdasági Iroda Bírság (kivétel: adóbírság) befizetéssel kapcsolatos egyeztetés
Gazdasági Iroda Önkormányzattal szemben fennálló tartozás igazolása (kivétel: adótartozás) iránti kérelem
Gazdasági Iroda Ingatlan értékesítéssel kapcsolatos számlázási ügyintézés / folyószámla egyeztetés
Gazdasági Iroda Lakás, nem lakás törlesztőrészlet fizetéssel kapcsolatos ügyintézés / folyószámla egyeztetés
Gazdasági Iroda Önkormányzati lakás, nem lakás jelzálogjog törlésével kapcsolatos ügyintézés
Humánszolgáltatási Iroda Feladat-ellátási megállapodással kapcsolatos ügyek
Jegyzői Kabinet Társasházak törvényességi felügyelete
Közigazgatás-fejlesztési és Szervezési Iroda Humánpolitikai ügyek
Közigazgatás-fejlesztési és Szervezési Iroda Talált tárgyak leadása, átvétele
Közigazgatás-fejlesztési és Szervezési Iroda Termőfölddel kapcsolatos közigazgatási eljárás
Közterület-felügyeleti Csoport Szabálysértési ügyek
Közterület-felügyeleti Csoport Gépjármű elszállítással kapcsolatos ügyek
Közterület-felügyeleti Csoport Közrend-köztisztaság rendjének védelmével kapcsolatos ügyek
Közterület-felügyeleti Csoport Utcanévtáblák pótlása, cseréje
Polgármesteri Kabinet Megállapodások aláírása
Polgármesteri Kabinet Civil szervezet nyilvántartásba vétele
Szociális Ellátási Csoport Hagyatéki eljárás
Szociális Ellátási Csoport Családvédelmi koordináció
Szociális Ellátási Csoport Köztemetés
Vagyongazdálkodási Iroda Bérlakásokkal kapcsolatos ügyek
Vagyongazdálkodási Iroda Nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel kapcsolatos ügyek (üzlethelyiség, pincebérlet)
Vagyongazdálkodási Iroda Önkormányzati garázsok hasznosítása, kintlévőség-kezelés, Budafoki Szomszédok Piaca hasznosítása
Vagyongazdálkodási Iroda Ingatlanértékesítés előkészítése, tulajdonviszonyok rendezése, földterületek bérbeadása, ingatlanfejlesztések
Vagyongazdálkodási Iroda Társasházakkal, közművekkel kapcsolatos ügyintézés
Városfejlesztési- és Üzemeltetési Iroda Behajtási engedély kiadása Péter Pál utca forgalom csillapított övezetbe; szennyvízcsatorna rákötési támogatás igénylése
Városfejlesztési- és Üzemeltetési Iroda Felszíni vízelvezetési munkák (szegély és szikkasztóárok építése), az ivóvíz - és csatornahálózat bővítése, földútjavítások, térkőburkolatú járdafelújítás, szikkasztók, átereszek tisztítása, Tulajdonosi, közútkezelői, munkakezdési hozzájárulások kiadása
Városfejlesztési- és Üzemeltetési Iroda Útépítési beruházások, útfelújítások, forgalomtechnikával, forgalomcsillapítással, tömegközlekedéssel kapcsolatos ügyek
Városfejlesztési- és Üzemeltetési Iroda kertészeti ügyek: közterületi fák növényvédelme, fákkal, fasorokkal kapcsolatos munkák, játszóterek karbantartása, játszóeszközök pótlása
Városfejlesztési- és Üzemeltetési Iroda utcaszabályozások
Városfejlesztési- és Üzemeltetési Iroda Társadalmi munkában történő járdaépítéshez anyag biztosítása
Városfejlesztési- és Üzemeltetési Iroda Közvilágítással kapcsolatos ügyintézés (új közvilágítás kiépítésének igényei, hibabejelentések)
Városfejlesztési- és Üzemeltetési Iroda Hagyományos építésű lakóingatlanok energiamegtakarítást eredményező felújításához támogatás nyújtása
Városfejlesztési- és Üzemeltetési Iroda Aszfaltburkolatú utak javítása (kátyúzás), járdák, aszfaltburkolatú járdák javítása, útellenőri feladatok ellátása, közlépcsők felújítása és javítása,

Vigyázzunk egymásra!