Kérdése, kérése van? Keressen minket!
Telefonszám: +36-1-229-2611
Hívható: H-Cs 8:00-16:00, P 8:00-14:00

Kérdése, kérése van? Keressen minket!
Telefonszám munkaidőben: +36-1-229-2611
Hívható: H-Cs 8:00-16:00, P 8:00-14:00

Online időpontfoglalás

Foglaláshoz jó tudni:

Fontos számunkra, hogy minden kerületben élőt biztonságban tudhassunk. A találkozások csökkentése és a sorban állás elkerülése érdekében kérjük foglaljon online időpontot!

hivatal ügy megnevezése, leírása kiválaszt
Adóügyi Iroda Az ügyfél felszólítást (hiánypótlást) kapott vagy önkéntes teljesítés alapján nyújt be magánszemélyek kommunális adója, építményadó, telekadó adónemben adatbejelentést (adóbevallást).
Adóügyi Iroda Talajterhelési díj
Adóügyi Iroda Adóigazolás iránti kérelem
Adóügyi Iroda Túlfizetés rendezése
Adóügyi Iroda Fizetési könnyítés (adómérséklés, részletfizetés, fizetési könnyítés iránti kérelem)
Adóügyi Iroda Az ügyfél hivatalból kapott adóhatósági adómegállapító határozatot vagy adóellenőrzési iratot (építményadó, telekadó vagy kommunális adó adónemben) és ezzel kapcsolatban szeretne ügyet intézni.
Adóügyi Iroda Adó- és értékbizonyítvány iránti kérelem
Adóügyi Iroda Számlarendezéssel, végrehajtással kapcsolatos ügyintézés
Általános Igazgatási Csoport Címrendezés, címigazolás
Általános Igazgatási Csoport Birtokvédelem, Közösségellenes ügyek
Általános Igazgatási Csoport Közterület foglalás engedélyezése
Általános Igazgatási Csoport Ipar, Kereskedelem, Szállás, Piacok/vásárok
Általános Igazgatási Csoport Állatvédelem / növényvédelem
Általános Igazgatási Csoport Fás szárú növények védelme, fakivágás engedélyezése Levegőszennyezés, Zaj- és rezgésvédelem Egyéb ügyek
Anyakönyvi Hivatal Anyakönyvi eljárás
Főépítészi és Műszaki Iroda Tájékoztatás a településképi bejelentési eljárással kapcsolatban. Tájékoztatás kérés telekalakítási kérdésekről, lehetőségekről. Általános tájékoztatás településképi rendelet szabályairól, településképi arculati kézikönyv ajánlásairól, ingatlanok beépíthetőségéről. Társasházzá alakítás. *** (A településképi véleményezési eljárás és kötelező főépítészi konzultáció kezdeményezése NEM az időpontfoglaló rendszeren keresztül történik.) ***
Főépítészi és Műszaki Iroda Tájékoztatás a Helyi Építészeti Nívódíjjal kapcsolatos ügyben.
Főépítészi és Műszaki Iroda Tájékoztatás kérés kerületi építési szabályzat készítésével és tartalmával kapcsolatban, beépítési előírásokról, partnerségi egyeztetés. Kerületfejlesztési koncepcióval, Integrált Településfejlesztési Stratégiával kapcsolatos érdeklődés.
Főépítészi és Műszaki Iroda Zöld és klímavédelem témakörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos ügyintézés. Tájépítészettel kapcsolatos ügyek.
Gazdasági Iroda SZÁMLÁZÁSI ÜGYINTÉZÉS, FOLYÓSZÁMLA EGYEZTETÉS Bérlakással kapcsolatban
Gazdasági Iroda SZÁMLÁZÁSI ÜGYINTÉZÉS, FOLYÓSZÁMLA EGYEZTETÉS Nem lakás célú helyiség (Promontor Udvar Üzletház üzletei, egyéb üzlethelyiségek, garázs, pince) bérléssel kapcsolatban
Gazdasági Iroda SZÁMLÁZÁSI ÜGYINTÉZÉS, FOLYÓSZÁMLA EGYEZTETÉS Piac, telek, orvosi rendelő, területbérléssel és a sportpályákkal kapcsolatban
Gazdasági Iroda FOLYÓSZÁMLA EGYEZTETÉS Támogatások (Csatorna rákötési támogatás, Ingatlanok energia megtakarítási támogatása) törlesztőrészletével, befizetésével kapcsolatos ügyintézés
Gazdasági Iroda FOLYÓSZÁMLA EGYEZTETÉS Közterület-használati díj, Útkezelői hozzájárulás befizetésével kapcsolatos ügyintézés
Gazdasági Iroda Bírság (kivétel: adóbírság) befizetéssel kapcsolatos egyeztetés
Gazdasági Iroda Önkormányzattal szemben fennálló tartozás igazolása (kivétel: adótartozás) iránti kérelem
Gazdasági Iroda SZÁMLÁZÁSI ÜGYINTÉZÉS, FOLYÓSZÁMLA EGYEZTETÉS Ingatlan értékesítéssel kapcsolatban
Gazdasági Iroda FOLYÓSZÁMLA EGYEZTETÉS Lakás, nem lakás törlesztőrészlet fizetésével kapcsolatos ügyintézés
Gazdasági Iroda Önkormányzati lakás, nem lakás jelzálogjog törlésével kapcsolatos ügyintézés
Humánszolgáltatási Iroda Feladat-ellátási megállapodással kapcsolatos ügyek
Közigazgatás-fejlesztési és Szervezési Iroda Humánpolitikai ügyek
Közigazgatás-fejlesztési és Szervezési Iroda Talált tárgyak leadása, átvétele
Közigazgatás-fejlesztési és Szervezési Iroda Termőfölddel kapcsolatos közigazgatási eljárás
Közterület-felügyeleti Csoport Szabálysértési ügyek
Közterület-felügyeleti Csoport Gépjármű elszállítással kapcsolatos ügyek
Közterület-felügyeleti Csoport Közrend-köztisztaság rendjének védelmével kapcsolatos ügyek
Közterület-felügyeleti Csoport Utcanévtáblák pótlása, cseréje
Polgármesteri Kabinet Megállapodások aláírása
Polgármesteri Kabinet Civil szervezet nyilvántartásba vétele
Szociális Ellátási Csoport Hagyatéki eljárás
Szociális Ellátási Csoport Családvédelmi koordináció
Szociális Ellátási Csoport Köztemetés
Vagyongazdálkodási Iroda Bérlakásokkal kapcsolatos ügyek
Vagyongazdálkodási Iroda Nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel kapcsolatos ügyek (üzlethelyiség, pincebérlet)
Vagyongazdálkodási Iroda Önkormányzati garázsok hasznosítása, kintlévőség-kezelés, Budafoki Szomszédok Piaca hasznosítása
Vagyongazdálkodási Iroda Ingatlanértékesítés előkészítése, tulajdonviszonyok rendezése, földterületek bérbeadása, ingatlanfejlesztések
Vagyongazdálkodási Iroda Társasházakkal, közművekkel kapcsolatos ügyintézés
Városfejlesztési- és Üzemeltetési Iroda Behajtási engedély kiadása Péter Pál utca forgalom csillapított övezetbe; szennyvízcsatorna rákötési támogatás igénylése
Városfejlesztési- és Üzemeltetési Iroda Felszíni vízelvezetési munkák (szegély és szikkasztóárok építése), az ivóvíz - és csatornahálózat bővítése, földútjavítások, térkőburkolatú járdafelújítás, szikkasztók, átereszek tisztítása, Tulajdonosi, közútkezelői, munkakezdési hozzájárulások kiadása
Városfejlesztési- és Üzemeltetési Iroda Útépítési beruházások, útfelújítások, forgalomtechnikával, forgalomcsillapítással, tömegközlekedéssel kapcsolatos ügyek
Városfejlesztési- és Üzemeltetési Iroda kertészeti ügyek: közterületi fák növényvédelme, fákkal, fasorokkal kapcsolatos munkák, játszóterek karbantartása, játszóeszközök pótlása
Városfejlesztési- és Üzemeltetési Iroda utcaszabályozások
Városfejlesztési- és Üzemeltetési Iroda Társadalmi munkában történő járdaépítéshez anyag biztosítása
Városfejlesztési- és Üzemeltetési Iroda Közvilágítással kapcsolatos ügyintézés (új közvilágítás kiépítésének igényei, hibabejelentések)
Városfejlesztési- és Üzemeltetési Iroda Hagyományos építésű lakóingatlanok energiamegtakarítást eredményező felújításához támogatás nyújtása
Városfejlesztési- és Üzemeltetési Iroda Aszfaltburkolatú utak javítása (kátyúzás), járdák, aszfaltburkolatú járdák javítása, útellenőri feladatok ellátása, közlépcsők felújítása és javítása,

Vigyázzunk egymásra!